Danas je:   25.09.2018

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas
VIEW za vas

Sistem VIEW4 SCADA (koji često označavamo i VUEW4U) predstavlja integrisani sistem za nadzor i upravljanje procesima, optimiziran za primenu u velikim i složenim distribuiranim upravljačkim sistemima kao što su: elektro privredni sistemi (EPS), vodoprivredni sistemi (VPS), sistemi za snabdevanje gasom (SSG), irigacioni sistemi i drugi geografski razudjeni upravljački sistemi.  Svoj cilj VIEW4 ostvaruje kroz ispunjenje sledecih grupa zadataka:

  • Prikupljanje/akviziciju podataka iz procesa
  • Vizuelizaciju i prezentiranje prikupljenih procesnih podataka
  • Obezbedjenje interaktivne HMI sprege/interfejsa (HMI oznacava kraticu za "spregu izmedju čoveka i mašine", na engleskom "Human Machine Interface") za potrebe nadzora i upravljanja
  • Interne, tzv. online, obrade podataka u realnom vremenu
  • Arhiviranje podataka
  • Eksterne, tzv. offline, obrade podataka
  • Neprekidni interni nadzor i održavanje ispravnog rada.

 

VIEW4U je idealan izbor za vaše potrebe u najzahtevnijim sistemima za nadzor i upravljanje.  Njegova inherentna fleksibilnost i skalabilnost garantuju optimalnu primenu u bilo kom procesnom okruženju, uz vrhunske rezultate.  To je tačno ono na šta i naziv VIEW4U ukazuje (na engleskom se izgovara isto kao i "VIEW for You", u slobodnom prevodu "VIEW, odnosno POGLED za vas") - mi dodajemo: "POGLED za vaše zadovoljstvo".