Danas je:   21.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Organizacija
Organizacija

VIEW4 predstavlja složeni više-nivoiski softverski paket organizovan kao skup više programskih celina posebne namene koje su lakše za realizaciju i kasnije održavanje.  Takve programske celine po potrebi medjusobno komuniciraju i razmenjuju podatke u skladu i uz poštovanje postojećih "dobro poznatih" programskih interfejsa: protokola, standarda i drugih sistemskih pravila.  Ovakva "modularna programska organizacija" je u potpunosti primenjena "odozgo-do-dole" i obezbedjuje veliku fleksibilnost i skalabilnost u primeni, lakše održavanje sistema, i efikasniju i ekonomičniju implementaciju.  Glavne programske celine čine:

  • VIEW4 JEZGRO (CORE) – centralni i rezidentni deo aplikativnog softvera VIEW4, koji obezbedjuje potrebno programsko okruženje (tzv. "runtime" okruženje) za izvršenje ostalih programa i funkcionisanje celokupnog sistema VIEW4 SCADA.
  • VIEW4 MODULI – veće zaokružene programske celine aplikativnog softvera VIEW4, koje su namenjene ispunjenju odredjenih zaokruženih zadataka (ili grupa zadataka) sistema VIEW4 SCADA.
  • VIEW4 PLUGIN-i – manje programske celine aplikativnog softvera VIEW4, koje su namenjene ispunjenju odredjenih zadataka (ili funkcija) sistema VIEW4 SCADA.  Glavna karakteristika plugin-a jeste "lakoća" u njegovoj primeni - kao što sam engleski naziv to i ilustruje, plugin (u slobodnom prevodu utikač) se može jednostavno "utaći" u VIEW4 aplikaciju, odnosno "istaći" iz nje.
  • VIEW4 ALATI – veći broj programa za podršku sistema VIEW4 SCADA: konfiguracionih alata, editora, dijagnostičkih i programa za održavanje, drugih online i offline alata, kao i drugih pomoćnih programa.

 

Mnoge od navedenih programskih celina su projektovane kao "master/slave" aplikacije.  Master/slave pristup obezbedjuje krajnje fleksibilnu alokaciju programa, uskladjenu sa primenjenom konfiguracijom sistema VIEW4 SCADA.   Praktično to znači da se isti program može lako uklopiti u različita programska okruženja, bilo da je u pitanju isključivo lokalno okruženje, ili distribuirano okruženje sa medjusobnno dislociranim i udaljenim programskim celinama.