Danas je:   19.01.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Konfiguracija
Konfiguracija

 

Sistem VIEW4 SCADA je krajnje prilagodljiv različitim potrebama korisnika, odnosno može se konfigurisati na različite načine u cilju postizanja najpovoljnijeg tehničkog rešenja.  Prikazana konfiguracija u sledećem primeru ilustruje jedan takav slučaj:


VIEW4 Configuration

 • VIEW4 Serveri: server1, server2
  - Udvojena konfiguracija servera
  - Komunikacija i prikupljaje (akvizicija) podatke sa udaljenih RTU uredjaja
  - Obrada (procesiranje) prikupljenih podataka
  - Arhiviranje podataka o pogonskim dogadjajima i ulaznih analognih podataka (merenja)
  - Komunikacija sa HMI/MMI podstanicama
 • HMI podstanice: hmi1, hmi2
  - Komunikacija sa serverima (računarima)
  - Dinamičko prezentiranje lokalnih/daljinskih podataka
  - Pretraživanje lista pogonskih dogadjaja
  - Pretraživanje arhiviranih pogonskih dogadjaja, i drugih podataka.
  - Dinamičko prezentiranje podataka na zidnom BARCO displeju (elektronskom zidnom panelu)
  - Podrška za klasičnu zidnu mozaik tablu.
 • Server/podsistem/podstanica za arhiviranje podataka
  - Arhiviranje pogonskih podataka
  - Prezentiranje arhiviranih podataka
 • Tehnička (Inženjerska) podstanica
  - Podstanica posebne namene
  - Posebne (nestandardne) obrade podataka i analize
  - Razvoj tehničke podrške sistema
 • Komunikaciona mrežna oprema (Wide Area Network - WAN)
  - Komutator prenosnih kanala 
  - WAN mrežni modemi
  - Povezivanje sa drugim kontrolnim centrima
 • Server za posebne obrade podataka (Data Management System - DMS)
  - Visoko-nivoiske i offline obrade i rukovanje podacima