Danas je:   25.09.2018

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija
Specifikacija

 

Sistem VIEW4 SCADA u osnovi predstavlja kompleksni namenski programski paket, ili kako mi volimo da kažemo: predstavlja fleksibilni, skalabilni i moćni softverski paket za SCADA aplikacije.  Pri tome njegova, u osnovi, "programska priroda" nikako ne umanjuje značaj ostalih nezaobilaznih komponenata sistema VIEW4: hardvera i sistemskog softvera, koji zajedno obezbedjuju neophodno "run-time" okruženje, bez koga ne bi bilo ni mogućnosti za izvršenje aplikativnih programa sistema VIEW4.  Ukratko, očigledno da se za uspešnu VIEW4 implementaciju moraju uzeti u obzir tri osnovne komponente sistema VIEW4: