Danas je:   21.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija Sistemski softver
Sistemski softver

 

Zahtevani sistemski softver predstavlja Linux platforma uz podršku drugih sistemskih programa.  Veći broj postojećih 32/64 bitnih verzija Linux operativnog sistema (kernel, CLI, biblioteke i ostalo) su prihvatljive, kao i pripadajućih sistemskih alata za podršku.  Sažeta lista potrebnih sistemskih komponenti sledi (obratite pažnju da ovo nije uvek i obavezna lista): 

  • Kompletna Linux distribucija – različitite vrste Linux-a su prihvatljive: Centos, Fedora, SuSE, RedHat …, ali se preporučuju samo stabilne i dokazane verzije.  Pri tome mora biti obezbedjena puna kompatibilnost sa primenjenim hardverom, što se naročito odnosi na postojeće biblioteke i sistemske alate.  Očekivani šel-interpreter (obično identifikovan svojim engleskim nazivom "shell") jeste "bash shell" (Bourne Again Shell).  C++ kompajler, X11R6, Qmail (ili Sendmail/Postfix) i NTP podrška su takodje obavezni.
  • Instalisani softver MySQL Server (release 4 ili viši) i prateći programski alati, biblioteke i drajveri: MySQL++, ODBC podrška (myodbc, tclodbc, libiodbc) .
  • Instalisani softver Tcl/Tk (release 8.3.5 ili viši), uključujući i odredjen broj Tcl alata i podršku za TkTables.
  • Instalisani softver Qt toolkit za Linux/X11 (v3 ili više)
  • Instalisani softver Perl (release 5), uključujući potrebne Perl module.
  • Instalisani softver PHP (release 4.3.9 ili viši) - konfigurisani PHP more da podržava Apache2 Web server.
  • Instalisani softver Apache 2 HTTP Server (version 2) - konfigurisan za SSL podršku i PHP implementaciju.
  • Instalisani softver JAVA (JSF 2 i JDK 5 ili viši) – novi razvoj je uglavniom baziran na primeni Java-e.
  • Instalisani softver Tomcat (version 5.5 ili viša) – opcijski, u slučaju odredjenih specifičnih primena.