Danas je:   25.09.2018

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija Paket VIEW4
Softverski paket VIEW4

 

Glavne komponente softverskog paketa VIEW4 SCADA jesu:

 • Server VIEW4 – obuhvata osnovne/ključne programe u izvršenje i održavanju SCADA sistema (VIEW4 CORE), uključujući i centralne baze podataka.  VIEW4 Server takodje podržava komunikaciju sa daljinskim stanicama (RTU uredjajima), prikupljanje i obradu procesnih podataka, arhiviranje podataka, rukovanje sa SQL bazama podataka, i interakciju sa HMI podsistemima.  Predstavlja centralni i najvažniji deo softverskog paketa VIEW4.
 • Baze podataka VIEW4 - VIEW4 Server se oslanja na dve MySQL baze podataka: Konfiguracionu i Izvornu (Source) bazu podataka, kao i na real-time bazu podataka - RTDB, koja je rezidentna u memoriji.  Ove baze podataka čine osnovu programskog "run-time" okruženja.
 • HMI sprega VIEW4 – čini skup programa koji obezebedjuju HMI funkcionalnost ("human/machine interface", poznat i pod nazivom "man/machine interface").  Celokupna interaktivna sprega sa korisnikom (grafička prezentiranja podataka, korišćenje korisničke periferne opreme, dijalog sa korisnikom) su zasnovani na X11R6 standardu.  VIEW4 HMI predstavlja u velikom stepenu autonomni podsistem, ali se u punoj meri oslanja na podršku VIEW4 Servera, koji ga snabdeva potrebnim konfiguracionim i procesnim podacima.
 • Arhiviranje podataka VIEW4 – čini skup programa koji obezbedjuju arhiviranje podataka iz procesa – nadzor nad procesnim podacima, selekciju, pripremu, filtriranje, raspored i samo arhiviranje podataka.
 • Veb podrška VIEW4 – čini skup programa koji obezbedjuju najnoviju Veb (WEB) podršku, i omogućuju prilaz sistemu VIEW4 SCADA kroz mrežu (lokalnu ili internet).  Poseban opcijski programski modul nazvan NetVIEW je razvijen za ovu svrhu.
 • Sistemski modul SMG – čini skup programa za centralizovani online nadzor sistema, administrativno/operativno upravljanje sistemom, i spregu sa postojećim sistemskim okruženjem.
 • Alati VIEW4 – čini skup programa za online i offline rukovanje sistemom i podacima.  Na raspolaganju su tri osnovna tipa programskih alata:
   - Konfiguracioni alati (Configuration Utilities)
   - Editori
   - Sistemski alati (Task Managers)