Danas je:   21.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija Paket VIEW4 Arhiviranje podataka
Arhiviranje podataka VIEW4

 

Podsistem za arhiviranje podataka VIEW4 obezbedjuje arhiviranje podataka (čuvanje istorijskih podataka) za potrebe kasnijeg korišćenja, analiza i izveštavanja, a na osnovu specificiranih korisničkih zahteva i kriterijuma.  Lista uobičajenih standardizovanih arhivskih zadataka uključuje:

 • Arhiviranje pogonskih dogadjaja – svi standardni pogonski dogadjaji u VIEW4 SCADA sistemu se arhiviraju.
 • ANP arhiviranje – selektivna hronološka registracija procesiranih podataka.
 • AAV arhiviranje – selektivno arhiviranje srednjih ili kumulativnih vrednosti, minimalnih i maksimalnih vrednosti, i dr.
 • APPK arhiviranje – arhiviranje relevantnih analognih podataka (merenja) u alarmantim vremenskim periodima u sistemu - ispadi, signali upozorenja i alarmi, i dr.  U osnovi dva tipa APPK arhiviranja podataka su moguća:  standardno arhiviranje podataka sa vremenskim rezolucijama u opsegu od nekoliko stotina milisekundi, ili arhiviranje podataka sa visokom rezolucijom u milisekundnom opsegu.
 • SOE arhiviranje – sekvencijalna registracija pogonskih dogadjaja uzrokovanim nastankom ili prestankom pojedinih ulkaznih digitalnih signala, sa njihovom jasnom identifikacijom i opisom (jasni tekst).
 • Arhiviranje trenutnog stanja (snapshot archive) – pamćenje stanja grupa podataka u odredjenom vremenskom trenutku (tzv. snapshot sistema) na zahtev.  Ovakvo arhiviranje uključuje aktuelne vrednosti svih kritičnih analognih veličina i stanje svih kritičnih digitalnih veličina u sistemu, shodno unapred specificiranim kriterijumima.
 • Dodatna arhiviranja podataka po zahtevu korisnika su takodje moguća.  Fleksibilna organizaija podsistema za arhiviranje podataka VIEW4 omogućuje lako proširenje podsistema i uvodjenje novih zahteva i kriterijuma za dodatnim arhiviranjima željenih podataka.

 

Arhivirani podaci predstavljaju ulazne podatke za kasnije online i offline obrade, analize i izveštavanja.  U sistemu VIEW4 je posvećena posebna pažnja mogućnosti formiranja detaljnih i tehnički savremenih izvestaja o stanju sistema u prošlosti, za šta se koristi poseban programski modul VIEW4 IPS koji omogućuje:

 • Različita inventarisanja za potrebe korisnika
 • Pristupne liste
 • Jednostavno specificiranje potrebnih izvestavanja (korak po korak)
 • Jednostavno konfigurisanje i modifikaciju formata izveštavanja
 • Dinamiško izveštavanje
 • Tabelarno prezentiranje podataka
 • Grafičko prezentiranje podataka
 • Filtriranja i pretraživanja podataka
 • Pripremu i izdvajanje (tzv. eksportovanje) podataka pogodnih za druge aplikacije (podržanii formati podataka: cvs, html, pdf i drugi)
 • Email izveštavanja
 • Štampana izveštavanja

 

 Pie Diagram          Daily Report

 

Jedna od karakteristika modula VIEW4 IPS predstavlja i tzv. "Replay Engine" izveštavanje koje omogućuje generisanje izveštaja o aktuelnom ponašanju sistema u prošlosti.  Njenim korišćenjem se bukvalno vraćamo u prošlost uz mogućnost analize ponašanja sistema u odredjenim vremenskim periodima - to je "vremenska mašina" sistema VIEW4 SCADA.

Replay Engine