Danas je:   25.09.2018

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija Paket VIEW4 Sistemski modul SMG
Sistemski modul SMG

Sistemski upravljačko-administrativni modul VIEW4 - SMG (ime modula SMG potiče od engleskog naziva "System Management Gateway") predstavlja važan administrativni modul, koji obuhvata veći broj sistemskih programa za "online" upravljanje i nadzor rada sistema SCADA.  SMG kontroliše sistemsko okruženje i obezbedjuje nesmetan rad aplikativnih VIEW4 programa, kao i neophodnu administrativnu podršku za njihovo održavanje.  SMG predstavlja pravi kontrolno/nadzorni centar unutar SCADA sistema, i veoma sofisticiranu administrativno/operativnu konzolu za rad celokupnog sistema.  SMG obezbedjuje kontinuirani preventivni nadzor svih komponenata SCADA sistema, kako softverskih tako i samog hardvera, uz automatsko izvestavanje u slučaju eventualnih problema u njihovom radu.  SMG obezbedjuje:

  • Kontinuirani nadzor statusa najvažnijih delova SCADA sistema, kritičnih za uspešan rad i ispunjenje osnovne namene sistema;
  • Kontinuirani SNMP nadzor svih kritičnih programskih i hardverskih komponenata;
  • Potpunu i sigurnu podršku za E-mail i SMS obaveštavanje (alarmi i upozorenja);
  • Grafičko i tekstualno online izveštavanje o SMG sistemu;
  • Administrativnu i "web" podršku;
  • Spregu ("interface") prema drugim IT resursima preduzeća (kompanije);
  • Periodični "backup" važnih konfiguracionih, i drugih sistemskih podataka;
  • Druge administrativne aktivnosti - već prema potrebi.

 

Osnovni SMG pregled obuhvata sve komponente SCADA sistema uz mogućnost daljeg detaljnog online prikaza i istorijskog izveštavanja o stanju SCADA sistema (SCADA infrastrukture):

SMG Overview

Svaki red odgovara jednoj komponenti SCADA sistema (kao što su: SCADA server, arhivski server, HMI podsistem, neprekidno napajanje, i sl.), sa kolonama za pojedine resurse/ servise u okviru te komponente.  Izborom odredjenog servisa, prikazuje se njegovo stanje u boji na krajnje razumljivi način (zeleno kada je sve u redu, žuto za upozorenje, i crveno za alarmiranje kritičnih stanja):

Service Status Overview

Nadzor pojedinačnih SMG servisa može biti privremeno blokiran stavljanjem offline (uz odgovarajuće bojenje u plavo) da bi se izzbegla nepotrebna upozorenja i alarmiranja očekivanih i poznatih promena stanja u SMG sistemu.  Takodje, različiti vremenski izveštaji SMG sistema se mogu zahtevati kroz obezbedjenu komunikaciju sa sistemom (posredstvom ponudjenih formulara za specificiranje željenih zahteva): 

SMG Report Querz Form

SMG sistem prati detaljna i razumljiva online dokumentacija, koja znatno olakšava njegovo administriranje, održavanje i koriščenje.  Jednostavnim izborom "Help" menija pristupa se online dokumentaciji koja praktično pokriva sve aspekte SMG sistema:

SMG Help Menu

 

Modul SMG predstavlja stvarni "gateway" (prolaz) prema operatorima i osoblju za održavanje SCADA sistema.  Da bi moga da odgovori ovom važnom zadatku, neophodno je obezbediti odredjeni stepen komunikacije sa drugim IT resursima preduzeća (kompanije), a koji nisu neophodno i deo samog SCADA sistema.  Očigledno da ovaj prolaz uvek  zavisi od postojeće IT infrastrukture, kao i od usvojene poslovne politike vezane za SCADA sistem u okviru same kompanije.  Sve to ima za posledicu neophodnost visokog stepena inherentne fleksibilnosti modula SMG, a koji mora da odgovori širokom spektru zahteva u različitim primenama SCADA sistema.