Za detaljnije upoznavanje sa uredjajem pikoATLAS možete preuzeti postojeći PDF dokument.