Danas je:   22.03.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     Nastaviti na srpskom
Projekat - VIEW4 Centar
 
VIEW4 Centar je posvećen VIEW4 aplikaciji, centralnoj komponenti programa VIEW SCADA (kratica za engl. Supervisory, Control and Data Aquisition), na kome se uspešno radi u Preduzeću Automatika u Institutu Mihajlo Pupin iz Beograda već nekoliko decenija. Iako je aplikacija VIEW originalno bila razvijena prvenstveno za potrebe Elektroprivrede (u proizvodnji, transportu i distribuciji elektricne energije), VIEW4 nalazi danas široku primeni i u drugim distribuiranim i lokalnim upravljačkim sistemima. VIEW4 je IMP zastićeno i registrovano ime, koje u najkraćem i objašnjava (na engleskom jeziku) njegovu osnovnu namenu: "pogled za ... (različite svrhe) ...".

VIEW4 Centar je baziran na Joomla!-i. Joomla! je slobodan "open source" softver koji omogućuje brzu izgradnju interaktivnih više-jezičkih internet sajtova, on-line publikovanje, izradu medijskih portala, blogova i "e-commerce" aplikacija. Evo kratkog inserta iz opisa Joomla!-e:


Joomla! LogoJoomla! obezbedjuje lak-za-korišćenje grafički interfejs prema korisniku, koji omogućuje jednostavno upravljanje i publikovanje obimnih HTML sadržaja, dokumenata i drugih procesno-intenzivnih medija.   Joomla! se koristi kao platforma za izradu intranet i ekstranet infrastruktura u organizacijama svih mogućih veličina, i podržana je od strane desetina hiljada korisnika.

Kompletno dokumentovana biblioteka svih razvojnih resursa, omogućuje uspešnu primenu Joomla!-e u kastomizaciji svakog aspekta realizacije vebsajta: prezentiranja podataka, projektovanja sajta, administraciji, kao i brzoj integraciji sa trećim aplikacijama (trećih lica).  Svakim danom Joomla! obezbedjuje sve moćnije alate za razvoj koji su sve više orijentisani ka korisniku i omogućuju sve lakši rad.  Za one koji uvek traže otvorenost i jednostavnu dogradnju onoga što je uradjeno, tu je Joomla! 1.5 koja to čini mogućim.

 

Slobodno pošaljite komentare na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it