Danas je:   19.01.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija Hardver
Hardverska osnova

 

Sistem VIEW4 SCADA se standardno izvršava na Intel x86 ili x86_64 hardveru (druge hardverske platforme koje su kompatibilne sa Linux operativnim sistemom su takodje primenjive, ali nisu atestirane i u potpunosti podržane).

 • Procesor i memorija
  Intel, AMD, Cyrix, and VIA processor
 • Minimalni zahtev za verziju Intel 32/64-bit:
  Intel Pentium II ili bolji procesor
  Preporuka: 400 MHz Pentium II ili bolje
  Preporuka za RAM: 4GB ili više
 • Disk (hard disk)
  Minimalni zahtevani prostor na disku za osnovnu verziju je 500 MB, pri čemu se u vreme instalacije zahteva i dopuski prostor od 275 MB.  Medjutim, po instalaciji celokupnog softverskog paketa VIEW4 SCADA, a za nesmetani rad sistema je potrebno 25 GB prostora na disku, što uključuje i prostor potreban za rad kompajlera, interpretera i baza podataka.  U zavisnosti od primenjene konfiguracije VIEW SCADA sistema, može se zahtevati i dopunski prostor na disku za arhiviranje pogonskih podataka.  Udvajanje diskova, tzv. RAID konfiguracije diskova predstavljaju opciju, i preporučuju se.
 • Magistrala (bus)
  Preporuka: PCI (Peripheral Computer Interconnect) ili PCI Express
 • Mrežna kartica (Network Interface Card - NIC)
  NIC-100/1000 Mbs Ethernet (TCP/IP kompatibilan)
  RJ45/fiber kablovski interfejs
 • Ulazno/izlazni interfejs (I/O Interface)
  Minimalno 4/8 USB-II (Universal Serial Bus II)
  Drugi standardni PC U/I (I/O) priključci
 • Komunikacioni interfejs
  Interni/eksterni modem